Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
March 11, 2013
Image Size
283 KB
Resolution
1024×639
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,586 (1 today)
Favourites
156 (who?)
Comments
30
Downloads
33
×
Kalusa by OHOdavi Kalusa by OHOdavi
Her name 's Kalusa Vi
She 's my third O.C
She is a bigsize-mecha hunter. She holds the weapon called SAWGUN. It can destroy any kinds of metal in SAW mode. With a jetpack attached behind it, she is able to approach and destroy everything .On mecha's body in GUN mode. This weapon is like a normal gun using air bullet, it can penetrate tank's armo (each shot wastes a mount of time to recharge)
Add a Comment:
 
:iconbluezald:
bluezald Featured By Owner Mar 2, 2014  Hobbyist General Artist
amazing weapon concept!
Reply
:iconlummina:
lummina Featured By Owner May 16, 2013  Hobbyist Digital Artist
Very AWESOME!
Reply
:iconxarxesbreak:
XarxesBreak Featured By Owner Mar 14, 2013  Student Traditional Artist
trí tưởng tượng kiểu gì mà nghĩ ra dc cái vũ khí trông BADASS quá thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D:D:D
cho mình hỏi lun, cái đó là cưa, rìu hay súng dzợ????
Reply
:iconohodavi:
OHOdavi Featured By Owner Mar 14, 2013  Student Digital Artist
mình cũng ko biết cái đó loại gì nữa -_-
nó dạng như cây đao cáng dài (đầu đao là cái máy cưa còn đuôi nó là jetpack) khi ở dạng cận chiến và nó có thể biến thành súng khi ở dạng đánh tầm xa :'O (đạn là ko khí đới @@!)
Reply
:iconxarxesbreak:
XarxesBreak Featured By Owner Mar 14, 2013  Student Traditional Artist
Đuôi jetpack???!!!!:iconreactionplz: Bá đạo cmnr!!!!!!!!!!!!!
bạn có lấy cảm hứng từ đâu không?? Hay là trong đầu có gì nặn ra đấy và cho ra cây đao cán dài này???
Reply
:iconohodavi:
OHOdavi Featured By Owner Mar 14, 2013  Student Digital Artist
chơi game god eater thấy cái vụ vũ khí có thể lắp ráp đc cái là hứng lên tạo 1 cái :))
mà do cái này nó nặng nên phải thêm jetpack hỗ trợ di chuyển @@!
Reply
:iconxarxesbreak:
XarxesBreak Featured By Owner Mar 14, 2013  Student Traditional Artist
lắp ráp dc đấy.
jetpack thì chưa rõ công dụng lắm. Nhưng có thể hình dung là cái jetpack đẩy đằng sau, tạo lực đâm tới trước, xuyên qua mọi tấm khiên chăng?
Reply
:iconohodavi:
OHOdavi Featured By Owner Mar 15, 2013  Student Digital Artist
chuẩn luôn :'O
Reply
:iconxarxesbreak:
XarxesBreak Featured By Owner Mar 15, 2013  Student Traditional Artist
có sáng tạo :iconbravoplz: thực ra là QUÁ
Reply
:iconrinmeothichca:
Rinmeothichca Featured By Owner Mar 13, 2013
Love it!
Reply
Add a Comment: